Kısa Film Proje Yarışması

GİRİŞ

Sanata, sanatçıya ve sanatın gelişimine önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, sinema sanatını ve yaratıcılarını desteklemek ve İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali programında yer alabilecek nitelikte, müzik üstüne kısa filmlerin yapımını teşvik etmek amacıyla bir proje yarışması düzenlemektedir.

1-YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı düzenleyen İdare: İzmir Büyükşehir Belediyesi
İletişim Bilgileri: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü
Şair Eşref Bulvarı No:50 Kültürpark Hizmet Binası (Eski İZFAŞ Binası) Konak/İZMİR
Tel: 0 232 293 61 28
İnternet Adresi: izmir.art

2-YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşama projelerin incelenip geliştirilmesi, ikinci aşama ise geliştirilen projelerin film olarak teslim edilip değerlendirilmesi şeklinde olacaktır. Yarışmaya Kurmaca, Belgesel ve Animasyon olmak üzere üç kategoriden projeler kabul edilecektir.

3-YARIŞMANIN YERİ

Yarışma, Uluslararası İzmir Film ve Müzik Festivali kapsamında gerçekleşecektir.

4-YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE AMACI

Yarışmanın adı: Müzik Konulu Kısa Film Proje Yarışması
İzmir Büyükşehir Belediyesi Müzik Konulu Kısa Film Proje Yarışması ile sinema sanatının gelişimine katkıda bulunmayı ve sinema sanatçılarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

5-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

5.1 Proje yarışması yaş sınırlaması olmaksızın T.C vatandaşı olmak kaydıyla herkese açıktır.
5.2 Yarışmaya tek kişi olarak ya da ekip olarak katılmak mümkündür. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda Proje Geliştirme Atölyelerine yalnızca yönetmenler davet edilecektir.
5.3 Filmlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden filmin sahibi (Yapımcı veya Yönetmen) sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten film sahibine rücu eder.
5.4 Filmlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
5.5 Yarışmaya başvurular online olarak izmir.art internet adresinden gerçekleştirilecektir.

6-YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ESASLAR VE YARIŞMACILARDAN İSTENEN BELGELER

6.1 Yarışmaya Kurmaca, Belgesel ya da Animasyon türlerinden biriyle katılım sağlanabilecektir. Başvuruda bulunan projeler tek kategoride değerlendirilecektir.
6.2 Yarışmaya başvuran katılımcılardan yarışmanın ilk aşaması olan Proje Geliştirme Atölyelerinde değerlendirmeye alınmak üzere projelerin sinopsisi ve tretmanı istenmektedir.
6.3 Filmlerin süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.
6.4 Yarışmaya başvuracak projelerin ikinci aşamasından sonra tamamlanan filmler, Full HD (1920x1080 pix çözünürlükte), H264, WMV, MOV, MPEG4 formatlarından birinde teslim edilmelidir.

7-YARIŞMA TAKVİMİ

Proje Yarışması aşağıda belirtilen aşamaları içermektedir: a) Müzik Konulu Kısa Film Proje Yarışması çağrısının yapılması, projelerin alınması,
b) Seçilen proje sahiplerinin beş (5) gün süre ile 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’ne davet edilmesi ve ‘Bırak Kendini Müziğe’ başlıklı Kısa Film Atölyesinin ilk aşamasına katılmaları,
c) Katılımcıların kendi başlarına yürütecekleri proje geliştirme ve çekim süreci,
d) Kısa Film Atölyesinin Eylül ayında gerçekleştirilecek ‘Akdeniz Sinema Buluşması’ kapsamında düzenlenecek beş (5) gün süreli ikinci aşaması (çekimlerin izlenip, tartışılması, öneriler sunulması),
e) Film teslimi için son tarih 1 Nisan 2023.

8-JÜRİ ÜYELERİ

Jüri oluşumu özel koşullara göre idarelerce belirlenir. Jüri üyeleri, yarışma konusu ile ilgili sanatçılar ile Güzel Sanatlar Fakültelerinde veya İletişim Fakültelerinde yarışma konusunda uzmanlaşmış kişiler arasından seçilir.

9-ÖDÜLLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, jürinin belirleyeceği 10 projenin yönetmenlerine 10.000 TL ödül verecektir. Ödemenin ilk bölümü Haziran ayındaki atölye çalışması sonrası, ikinci bölümü ise filmin 2023 yılında gerçekleştirilecek 3. Uluslararası İzmir Film ve Müzik Festivalindeki gösterimi öncesi ödenecektir.

10-YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Yarışma sonuçları İzmir Büyükşehir Belediyesine ait web sitelerinde ve Uluslararası İzmir Film ve Müzik Festivaline ait web sitesinde ilan edilecektir.

11-ÖDÜL TÖRENİ VE GÖSTERİM

3. Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında seçilen 10 filmin ödül töreni ve gösterimi gerçekleştirilecektir.

12-ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

* İdare programda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışmaya başvuran katılımcılar Şartnamede belirtilen esasları kabul etmiş sayılacaktır.

Kısa Film Proje Yarışması’nın seçici kurul üyeleri Işıl Özgentürk, Tahsin İşbilen, Cumhur Bakışkan, Nihat Durak, Hilmi Etikan, Vecdi Sayar ve Prof. Lale Kabadayı’nın danışmanlığında gerçekleşecek atölyenin ardından filmlerini çekecekler. Filmler tamamlanıp, önümüzdeki yılın festivalinde gösterildiğinde filmlerin yönetmenlerine ikinci bir 5.000 TL verilecek.